Pałac w Żorach Baranowicach

Historycznie, Baranowice to podmiejska wioska. Obecnie to największa dzielnica Żor, która została włączona w granice tego miasta w połowie lat 70-tych  ubiegłego wieku.

Ozdobą dzielnicy, niestety bardzo zaniedbaną, jest XVII-wieczny pałac. Pierwotnie wybudowany w stylu barokowym, w połowie XIX wieku został przebudowany na styl klasycystyczny przez starostę rybnickiego Emila Durant de Senegas.

W okresie międzywojennym stał się własnością kilku spółek przemysłowych. Od 1945 znajdowała się tutaj szkoła. Do końca funkcjonowania szkoły, w latach 90tych, zabytek znajdował się w dobrym stanie. Później trafił w ręce prywatnych inwestorów i tradycyjnie już zaczął się jego upadek.

W 2008 roku zabytek odkupił Urząd Miasta Żory.  Miejski Ośrodek Kultury w Żorach złożył stworzony projekt „Renowacji zespołu pałacowo – parkowego w Żorach – Baranowicach”. Został on pozytywnie zaopiniowany w konkursie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszt inwestycji jest szacowany na 11 milionów zł.

Niestety minęło kilka lat,  pałac nadal czeka zastrzyk finansowy i lepsze czasy.

Źródło:

  1. www.tuzory.pl (http://www.tuzory.pl/wiadomosci,palac-w-baranowicach-czy-inwestycja-otrzyma-dofinansowanie-,wia5-3266-5933.html)
  2. www.orlegniazda.pl (http://orlegniazda.pl/Poi/Pokaz/15734/1801/palac-w-zorach-baranowicach)

 

One thought on “Pałac w Żorach Baranowicach”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.