Polska poza mapą, czyli zapomniane miejsca, zrujnowane pałace, opuszczone wioski, tajemnicze fortyfikacje, dzika przyroda oraz wiele innych lokalizacji, których często nie znajdziecie w przewodnikach.

Zapraszamy do aktywnego udziału w tworzeniu tej społeczności.

„Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, od­kry­waj.” – Mark Twain

 

Projekt Polska Poza Mapą

PPM(1)aaa